Braillelaan 6
2289 CM Rijswijk
info@klinieklangevoorhout.nl
Instelling Medisch Specialistische Zorg (IMSZ)
© Kliniek Lange VoorhouT

Informatie WGBO

Zorg conform de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

Kliniek Lange VoorhouT levert volledig geïntegreerde zorg binnen het Nederlandse zorgbestel conform de WGBO - de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst. In deze wet is vastgelegd dat zowel patiënten als hulpverleners rechten en plichten hebben.
Deze wet is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Zodra een arts een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. De wet heeft tot doel de rechtspositie van de patiënt te versterken. De WGBO stelt regels voor:

  • het recht op informatie door de hulpverlener;
  • toestemming voor een medische behandeling;
  • inzage in het medisch dossier;
  • geheimhoudingsverplichting voor de hulpverlener;
  • het recht op privacy tijdens een medische behandeling;
  • en vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen.