Braillelaan 6
2289 CM Rijswijk
info@klinieklangevoorhout.nl
Instelling Medisch Specialistische Zorg (IMSZ)
© Kliniek Lange VoorhouT

Algemeen

Binnenkort wordt u voor een onderzoek en/of behandeling verwacht in de Kliniek Lange VoorhouT. Uw verwijzer heeft u er wellicht al iets over verteld. Graag willen wij uitleggen hoe het onderzoek en/of de behandeling verloopt.

Hierbij wordt de algemene gang van zaken beschreven. Het is uiteraard mogelijk dat hiervan in uw geval enigszins wordt afgeweken.