Braillelaan 6
2289 CM Rijswijk
info@klinieklangevoorhout.nl
Instelling Medisch Specialistische Zorg (IMSZ)
© Kliniek Lange VoorhouT

Voorbereiding

Er zijn enkele belangrijke aandachtspunten ter voorbereiding op uw eerste consult. U ontvangt van ons per e-mail of post een afspraakbevestiging en een patiënten informatiefolder.Tevens ontvangt u een aantal formulieren:

 1. CONTROLE INSCHRIJVING
  Op dit formulier ziet u een overzicht van de gegevens die tijdens de telefonische intake door ons zijn geregistreerd. Wij vragen u vriendelijk deze gegevens te controleren op juistheid en volledigheid.
 2. TOESTEMMINGSFORMULIER
  Medische gegevens kunnen wij alleen opvragen met uw schriftelijke toestemming. Wij vragen u het toegezonden formulier te ondertekenen. Graag ontvangen wij het formulier zo snel mogelijk ondertekend retour.

Voor uw eerste afspraak dient u het volgende mee te nemen / te regelen:

 • Verwijsbrief van de huisarts;
 • Geldig identificatiebewijs (rijbewijs of paspoort);
 • Geldige zorgpas van uw zorgverzekeraar;
 • Indien u medicijnen gebruikt: een overzicht van de medicatie die u gebruikt. U kunt deze informatie opvragen bij uw apotheek (AMO – actueel medicatie overzicht).
 • Kleding: aangeraden wordt kleding te dragen waarin u zich mak­ke­lijk kunt bewegen en die u gemakkelijk kunt aan- en uittrekken.
 • Medicatie: in principe kunt u uw medicijnen op de gebruike­lijke manier en op het gebruikelijke tijdstip innemen. Als dat niet mogelijk is, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.
 • Handicap: Als u een handicap hebt en u verwacht dat het onderzoek en/of de behandeling hiervoor meer tijd en aan­dacht van ons zal vragen, verzoeken wij u of uw verwijzer dit van tevoren aan ons te melden. Wij zullen dan pro­be­ren hiermee zoveel mogelijk rekening te houden door bij­voor­beeld extra tijd voor het onderzoek/de behandeling in de agen­da te reserveren.
  Nota bene: in het pand is een lift, een rolstoel en een minder­valide toilet aanwezig.
 • Lijstje met vragen: wellicht heeft u nog specifieke vragen of wilt u uw arts – naast de gegevens in de verwijsbrief – zelf nader informeren. Schroom dan niet om uw eventuele vragen op te schrijven, opdat u deze niet vergeet te stellen tijdens het consult en/of onderzoek en behandeling.