Braillelaan 6
2289 CM Rijswijk
info@klinieklangevoorhout.nl
Instelling Medisch Specialistische Zorg (IMSZ)
© Kliniek Lange VoorhouT

Consult, onderzoek en behandeling

U wordt door de behandelend arts voor uw consult, onderzoek en/of de behandeling opgeroepen.

Iemand meenemen

Het kan prettig zijn een naaste mee te nemen. Twee horen namelijk meer dan een.
Ook kunt u dan nog met iemand napraten over het gesprek. 
De ander kan tijdens het gesprek opschrijven wat de arts zegt. U kunt het dan nog een keer nalezen. 

Wat gebeurt er tijdens het consult?

Tijdens het eerste consult bespreken we de aard van uw klacht(en).
Vaak vindt een lichamelijk onderzoek plaats naar uw klachten.
Afhankelijk van de bevindingen van het consult maken we afspraken voor een aanvullend onderzoek of een herhalingsconsult.
De behandelend arts zal u voorafgaand en tijdens het consult inhoudelijk informeren over de aard van het onderzoek en/of de behandeling.
U mag informatie verwachten met betrekking tot de gemiddelde duur van het onderzoek en/of de behandeling, de risico’s en contra-indicaties e.d.
Uw huisarts wordt volledig op de hoogte gehouden van het behandelingstraject.
Na het eerste consult, of uiterlijk na het afronden van de diagnostiek, wordt uw huisarts en eventuele overige betrokkenen (specialisten, bedrijfsarts, fysiotherapeut, etc.) schriftelijk geïnformeerd.
Ook u ontvangt een kopie van de brief naar de verwijzer.
Mocht u na het consult, onderzoek of behandeling nog specifieke vragen en/of opmer­kingen hebben, dan kunt u uiteraard te allen tijde contact met ons opnemen.