Braillelaan 6
2289 CM Rijswijk
info@klinieklangevoorhout.nl
Instelling Medisch Specialistische Zorg (IMSZ)
© Kliniek Lange VoorhouT

Privacy reglement

De Kliniek Lange VoorhouT hanteert een Privacyreglement. Het Privacyreglement is in de kliniek beschikbaar.

Registratie en beheer persoonsgegevens

Het is mogelijk op onze site persoonsgebonden gegevens in te voeren voor bijvoorbeeld het maken van een afspraak. Op deze gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing (WPB). In deze wet staat vermeld hoe het proces van gegevensverwerking en de verzameling, vastlegging, doorgeving en vernietiging is geregeld.

Gebruik van e-mailadressen

Op de website staan op sommige plekken emailadressen die u kunt gebruiken voor het stellen van vragen. U beslist zelf welke persoonlijke gegevens u wilt prijsgeven. De ingevulde gegevens zullen wij verwerken in ons computer systeem. Met het opgeven van uw persoonlijke of medische gegevens via de op de website vermelde e-mailadressen verleent u ons automatisch toestemming om deze persoonlijke of medische gegevens te verwerken. Uw persoonlijke en medische gegevens zullen wij vertrouwelijk behandelen. De gegevensverwerking vindt uitsluitend plaats met het doel de (potentiële) patiënten te voorzien van informatie, gericht op een (eventuele) (para)medische behandeling. De Kliniek Lange VoorhouT staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van door haar medewerkers verzonden e-mailberichten, noch voor de ontvangst daarvan.

Burgerservicenummer in de Zorg

Sinds 1 juni 2009 is het gebruik van het BSN in de zorg verplicht. De Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z) verplicht ons het Burgerservicenummer (BSN) van patiënten vast te leggen in onze administratie. Om er zeker van te zijn dat wij het juiste BSN registeren, zijn wij verplicht uw identiteit vast te stellen aan de hand van een wettelijk identiteitsdocument (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart). Wij verzoeken u dan ook een geldig identiteitsdocument mee te nemen naar de afspraak. Voor meer informatie over de invoering van het BSN in de zorg verwijzen wij u graag naar de website www.sbv-z.nl.