Braillelaan 6
2289 CM Rijswijk
info@klinieklangevoorhout.nl
Instelling Medisch Specialistische Zorg (IMSZ)
© Kliniek Lange VoorhouT

Ik ben verwijzer (huisarts, PA, bedrijfsarts, specialist) en ik wil een patiënt verwijzen naar de kliniek.

  • Is er spoed geboden geef dit dan duidelijk aan of bel met onze intercollegiale lijn 06-22645555.
  • Is de NRS groter of gelijk aan 8/10 dan staat u waarschijnlijk op het punt om morfine voor te schrijven.
  • Ons motto :  'Als u al denkt aan morfine; vraag dan een MRI aan'.
  • En vergeet niet: Niet opereren op een MRI ouder dan 3 maanden.
  • Een ander motto: `Duurt het te lang en/òf is het te pijnlijk; maak dan een MRI.'
  • Bij uitval direct MRI en opereren overwegen als je de functie wil behouden.

En ivm mogelijke verklevingen is het aan te raden te opereren binnen 6-8 weken na het begin van de beenklachten.

 

{source}

<script src="/jquery-1.9.1.min.js" type="text/javascript"></script>

<div id="aanmeldenpatient" style="display:block" >

 

<br /><br />


  
    Aanmelden patient bij de Kliniek Lange Voorhout.<br />
    <div id="formresult"><br></div>
    <form action="" id="aanmeldform1" name="aanmeldform1" >
        <div style='width:40%;float:left;min-width:300px;'>
            <div style='clear:both;'>
                <div class='col1'>Verwijzer:</div>
                <div id="naamverwijzercheck"><img src='images/verplicht.png' width='16'/></div>
                <div class='col3'><input name="naamverwijzer" id="naamverwijzer" maxlength="50"/></div>
            </div>
        </div>
        <div style='width:40%;float:left;min-width:300px;'>
            <div style='clear:both;'>
                <div class='col1'>AGB nummer:</div>
                <div id="agbcheck"><img src='images/verplicht.png' width='16'/></div>
                <div class='col3'><input name="agb" id="agb" maxlength="10" /></div>
            </div>
        </div>
        <div style='clear:both;font-weight: bold;'>Hierbij meld ik aan:</div>
        <div style='width:40%;float:left;min-width:300px;'>
            <div style='clear:both;'>
                <div class='col1'>Achternaam:</div>
                <div class='col2' id="naamcheck"><img src='images/verplicht.png' width='16'/></div>
                <div class='col3'><input name="naam" id="naam" maxlength="50" /></div>
            </div>
            <div style='clear:both;'>
                <div class='col1'>Postcode:</div>
                <div class='col2' id="postcodecheck"><img src='images/verplicht.png' width='16'/></div>
                <div class='col3'><input name="postcode" id="postcode" maxlength="7" /></div>
            </div>
            <div style='clear:both;'>
                <div class='col1'>Telefoon:</div>
                <div class='col2' id="telefoonnummercheck"><img src='images/verplicht.png' width='16'/></div>
                <div class='col3'><input name="telefoonnummer" id="telefoonnummer" maxlength="15"/></div>
            </div>
        </div>
       <div style='width:40%;float:left;min-width:300px;'>
            <div style='clear:both;'>
                <div class='col1'>Geboortedatum:</div>
                <div class='col2' id="geboortedatumcheck"><img src='images/verplicht.png' width='16'/></div>
                <div class='col3'><input placeholder="dd-mm-jjjj" name="geboortedatum" id="geboortedatum" maxlength="10" /></div>
            </div>
            <div style='clear:both;'>
                <div class='col1'>Huisnummer:</div>
                <div class='col2' id="huisnummercheck"><img src='images/verplicht.png' width='16'/></div>
                <div class='col3'><input name="huisnummer" id="huisnummer" maxlength="9"/></div>
            </div>
            <div style='clear:both;'>
                <div class='col1'>Email:</div>
                <div class='col2' id="emailcheck"><img src='images/verplicht.png' width='16'/></div>
                <div class='col3'><input name="email" id="email" maxlength="50"/></div>
            </div>
        </div>
        <div style='clear:both;'>
            Opmerking (vraagstelling, diagnose):<br><textarea name="opmerking" id="opmerking" cols="60" rows="5"></textarea>
        </div>
       
    </form>

<a href='#' onclick='verstuurAanmeldformulierVerwijzer()' class="versturen_button">Verzenden / Aanmelden</a>


    <div id="responseDiv"></div>

<p>&nbsp;</p>

</div>

<script type="text/javascript">
jQuery(window).on('load',  function() {
                initAanmelding();
            });;
</script>

<p>Braillelaan 6<br />
        2289 CM RIJSWIJK <br />
  <br />

    E-mail: <a href="mailto:info@klinieklangevoorhout.nl">info@klinieklangevoorhout.nl</a></p>

{/source}